Croeso i wefan Côr Meibion Maelgwn...

Newyddion Diweddaraf

Dathlu Penblwydd Arbennig

Bu y côr yn dathlu penblwydd arbennig Mrs Olwen Davies, Fferm Marl, Cyffordd Llandudno yn 90 oed Nos Sadwrn Mai 5ed, 2018. Diddanodd y côr dros 200 o westeion gyda darnau o ddewisiad Mrs Davies a chafwyd noson
hwyliog a chynnes.

Am fwy o newyddion, cliciwch yma.

 

Digwyddiadau

07.06.18 – Cyngerdd arbennig i gefnogi ‘Cora’s Climb’
22.06.18 – Cyngerdd Apêl Cylch Deganwy Eisteddfod Genedlaethiol 2019
28.06.18 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno
08.07.18 – Cyngerdd yn Eglwys Santes Fair, Betws-y-Coed
15.07.18 - Cyngerdd yn Eglwys y Drindod, Stryd Mostyn, Llandudno
19.07.18 – Cyngerdd yn Eglwys St John’s, Llandudno

Dolenni Defnyddiol ...

Cyfarwyddwr Cerdd

I ddarganfod mwy am ein cyfarwyddwr cerdd Mererid Mair B.Mus. (Anrh.) MA
>>> mwy

Aelodau

I ddarganfod pwy 'di pwy ac am restr lawn o aelodau'r côr
>>> mwy

Digwyddiadau

Am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â digwyddiadau a pherfformiadau'r côr
>>> mwy

CD’s + DVD’s

Yma y mae ein CDs a DVDs diweddaraf ni ar gael
>>> mwy